07.08.2019 – Kolejne informacje w zakładce FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wpisami w zakładce FAQ, w których przybliżone zostały różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie oraz przepisy dotyczące wymiany karty pobytu w przypadku zmiany nazwiska a także procedur związanych z utratą pracy w przypadku posiadania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Zachęcamy również do korzystania z porad prawnych w ramach projektu.

W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu z prawnikiem uprzejmie prosimy o kontakt pod numerami telefonu: tel.: +48 515 402 273, +48 507 870 258.