09.03.2019 – Badania potrzeb migrantów Polsce – zaproszenie od wypełnienia anonimowej ankiety

Szanowni Państwo,

Caritas Polska realizuje projekt mający na celu usprawnienie obsługi migrantów w Polsce. Chcemy poznać, jak żyje się i pracuje migrantom, jaka jest ich sytuacja zawodowa, jakie są ich problem, jak migranci oceniają działania instytucji publicznych i stowarzyszeń społecznych zajmujących się migrantami i jakie są ich oczekiwania wobec tych instytucji i organizacji. W celu poznania opinii migrantów na te tematy  konieczne jest przeprowadzenie badań socjologicznych.

Prosimy, aby Pan(i) zechciał(a) wziąć udział w takim badaniu i wypełnił(a) krótką ankietę. Zajmie ona około 5 minut, jest anonimowa i posłuży wyłącznie do polepszenia obsługi migrantów i zmniejszenia przeszkód w integracji  cudzoziemców w województwie zachodniopomorskim.

 

Rozpocznij wypełnianie ankiety