18.09.2019 – Kolejne informacje w zakładce FAQ

Uprzejmie informujemy, że w  zakładce FAQ znalazły się nowe wpisy. Dotyczą one m.in. podróży do kraju pochodzenia i w strefie Schengen, podróży w przypadku posiadania stempla w paszporcie oraz decyzji o udzielenie zgody na pobyt czasowy.

Zapraszamy do  zapoznania się z najnowszymi wpisami na stronie:

FAQ