20.07.2019 – Zaproszenie do udziału w konkursie „Witaj w naszej klasie”

Polska staje się krajem, w którym swoje miejsce znajduje coraz więcej cudzoziemców. W związku z tym do wielu szkół uczęszczają uczniowie z innych krajów. Jeśli w Twojej klasie również uczy się taka osoba lub osoby i masz na co dzień styczność z międzykulturowym środowiskiem to zapraszamy Cię do udziału w konkursie „Witaj w naszej klasie”.

W konkursie mogą wziąć udział również dzieci będące cudzoziemcami, uczęszczające do polskich szkół przedstawiając swoje spostrzeżenia na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajów.

Konkurs ma na celu promowanie pozytywnych wzorców budowania relacji z osobami z innych krajów i kręgów kulturowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować film lub pracę plastyczną o tematyce związanej z kolegami i koleżankami w klasie/najbliższym środowisku pochodzącymi z innych krajów będące świadectwem koleżeńskich relacji nawiązanych z osobami z innych krajów lub kręgów kulturowych.

Nagrodami w konkursie są tablety o wartości ok 2000 zł.

Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie:

http://migranci-uchodzcy-szczecin.caritas.pl/konkurs/