22.07.2019 – Kursy języka polskiego dla cudzoziemców

W ramach projektu od 05.08.2019 r. rozpoczynamy realizację kursów języka polskiego. Uczestnicy na cyklicznie realizowanych zajęciach będą mieć możliwość poprawienia umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w sytuacjach życia codziennego i pracy a także poznania  historii i kultury naszego kraju.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie zapraszamy do Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Szczecinie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: +48 515 402 273, +48 507 870 258.