30.09.2019 – Informacje o turnusach integracyjnych i konkursie „Witaj w naszej klasie” w kwartalniku Caritas

We wrześniowym wydaniu kwartalnika Caritas znalazł się artykuł o realizowanych w projektach dedykowanych migrantom i (na terenie woj. zachodniopomorskiego) również uchodźcom turnusach integracyjnych dla dzieci oraz konkursie audiowizualno-plastycznym „Witaj w naszej klasie”.

Zapraszamy do przeczytanie artykułów pod poniższymi linkami:

Pobierz artykuł o turnusie integracyjnym

Pobierz artykuł o konkursie

 Kwartalnik Caritas to magazyn poświęcony pracy charytatywnej Caritas w Polsce.