29.05.2020 – Historie migrantów w kwartalniku Caritas Polska

W czerwcowym wydaniu kwartalnika Caritas znajduje się artykuł przybliżający historie życia migrantów i uchodźców zrealizowane w ramach cyklu fotoreportaży „Bliskie i dalekie podróże”. Poniżej przedstawiamy link do artykułu: Pobierz Kwartalnik Caritas to magazyn poświęcony pracy charytatywnej Caritas w Polsce.

25.05.2020 – Status prawny cudzoziemca po ślubie lub rozwodzie z Polakiem

Jaki jest status prawny pobytu w Polsce cudzoziemca po zawarciu związku małżeńskiego z Polakiem? Jeśli cudzoziemiec wstąpił w uznawanym przez prawo polskie związek małżeński z obywatelem Polski udziela mu się, na jego wniosek, prawa pobytu czasowego dla członka rodziny obywatela Polski. Jeżeli powyższe małżeństwo cudzoziemca z obywatelem Polski trwa co najmniej 3 lata, po upływie […]

18.05.2020 – Dziecko cudzoziemców urodzone w Polsce – jak zalegalizować jego pobyt i uzyskać akt urodzenia

Legalizacja pobytu dziecka urodzonego w Polsce Jeżeli dziecko cudzoziemca urodziło się na terytorium Polski, to po uzyskaniu dla niego paszportu, należy wystąpić w imieniu dziecka do wojewody o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy albo na pobyt stały. Jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca, wówczas może ubiegać […]

29.04.2020 – Historie migrantów w ramach fotoreportaży zrealizowanych pod hasłem „Bliskie i dalekie podróże”

W ramach projektu został zrealizowany cykl reportaży oraz sesja zdjęciowa pod hasłem „Bliskie i dalekie podróże”. Zapraszamy do zapoznania się z historiami 10 osób, które przyjechały do Polski i tu znalazły swoje miejsce na ziemi. Będziecie Państwo mieli możliwość poznania historii tych osób oraz lepszego zrozumienia sytuacji cudzoziemców w Polsce. Fotoreportaże ukazują sylwetki cudzoziemców i historie […]

03.04.2020 – Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami dla cudzoziemców do upływu 30-go dnia […]