13.02.2020 – Умови реєстрації іноземця в Управлінні праці як безробітного або пошукача

У Польщі статус безробітних на ринку праці визначено в Законі від 20 квітня 2004 року  Про заохочення зайнятості та інститути ринку праці (Законодавчий вісник від 2019 року, пункт 1482). Закон поширюється як на польських громадян, так і на певні групи іноземців, які мають намір виконувати або вже виконують роботу на території Польщі. Безробітний – це особа, яка не працевлаштована і не виконує будь-якої іншої оплачуваної роботи, однак здатна і готова працевлаштуватися.

Іноземці з-за меж ЄС, що втратили роботу, мають право зареєструватися в Управлінні праці як безробітні, якщо вони мають одну з нижчевказаних підстав перебування в Польщі:

 • статус біженця;
 • дозвіл на постійне перебування;
 • дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу;
 • дозвіл на тимчасове перебування для виконання роботи, яка вимагає високої кваліфікації
 • дозвіл на тимчасове перебування для проведення наукових досліджень;
 • у зв’язку з наявністю дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС в іншій державі ЄС у зв’язку з наміром працювати або вести господарську діяльність в Польщі, почати або продовжити навчання або професійну підготовку, або вкажуть інші обставини, що виправдовують їх перебування в Польщі,
 • згоду на перебування з гуманітарних причин або згоду на толерантне перебування;
 • користуються тимчасовим або додатковим захистом в Польщі;
 • дозвіл на тимчасове перебування для члена сім’ї громадянина Польщі,
 • штамп у проїзному документі, що підтверджує подачу заявки на видачу дозволу на тимчасове, постійне перебування або довгострокового резидента ЄС, якщо безпосередньо перед подачею заявки у них був дозвіл на тимчасове перебування, надане члену сім’ї громадянина Польщі,
 • дозвіл на тимчасове перебування і роботу, якщо метою перебування іноземця є виконання роботи або виконання функцій в правлінні юридичної особи, за умови, що вони не володіють якими-небудь частками або акціями, і безпосередньо перед реєстрацією як безробітного вони безперервно були працевлаштовані в Польщі, як мінімум, 6 місяців і відповідають умовам, встановленим у Законі про заохочення зайнятості та інститутах ринку праці

Особа, зареєстрована як безробітна, має право:

 • безкоштовно користуватися послугами ринку праці, такими як: посередництво у працевлаштуванні на території країни і за кордоном, професійне консультування та участь у заняттях в клубі зайнятості та інших семінарах по активізації, організованих в повітових і воєводських управліннях праці;
 • подати заявку на участь в навчанні, що фінансується з Фонду праці, а також користуватися іншими формами і інструментами підтримки, такими як: стажування, ваучери, професійна підготовка дорослих, разові заходи або кредит для початку власної господарської діяльності, суспільно корисна праця, грант на телероботу, кредит на навчання, фінансування витрат на іспити і ліцензії, послуга з активації,
 • подавати клопотання про користування громадськими роботами, інтервенційними роботами,
 • на медичне страхування

Грошову допомогу з повятового Управління праці може отримати особа, зареєстрована як безробітна, для якої немає пропозиції відповідної роботи, стажування, професійної підготовки дорослих, курсів, інтервенційних або громадських робіт, і яка відповідає вимогам, необхідним для її отримання, тобто протягом 18 місяців до моменту реєстрації людина пропрацювала в загальному 365 днів і отримувала заробітну плату в розмірі як мінімум мінімальної винагороди за роботу (неповний робочий день не має значення, важливий розмір заробітної плати – він повинен дорівнювати мінімальній заробітній платі в даний період).

Іноземці, які не відповідають умовам реєстрації як безробітних, можуть зареєструватися як пошукачі. Вони отримують доступ до послуг, що надаються службами зайнятості, зокрема, до посередництва в працевлаштуванні і професійної орієнтації.

Як пошукачі роботи можуть зареєструватися всі іноземці, які мають право на реєстрацію як безробітні, а також:

 • іноземці, які мають дозвіл на тимчасове перебування і роботу в Польщі з метою виконання роботи або виконання функцій в правлінні юридичної особи за умови, що вони не володіють частками або акціями;
 • іноземці, яким видана віза для роботи в Польщі;
 • іноземці, які мають в Польщі дозвіл на тимчасове перебування, надане для навчання в ВНЗ на першому рівні, другому рівні або для магістерського навчання, або для навчання на третьому рівні, з метою возз’єднання з сім’єю, для жертв торгівлі людьми, наданий у зв’язку з родинними зв’язками (відповідно до статей 160 і 161 Закону про іноземців),
 • іноземці, що подали клопотання про надання статусу біженця, або їх чоловік/дружина, за умови, що вони мають відповідну довідку (її можна отримати, якщо процедура отримання статусу біженця продовжена більш ніж на 6 місяців, і затримка сталася не з вини іноземця)
 • іноземці – члени сім’ї громадянина Польщі, які шукають працевлаштування, іншу оплачувану роботу або будь-яку іншу форму допомоги, зазначену в Законі;
 • іноземці, які мають в Республіці Польща візу, видану з метою виконання робіт на підставі дозволу на сезонну роботу,
 • іноземці, які мають в Польщі дозвіл на тимчасове перебування з уваги на виконання сезонної роботи.