20.02.2020 – Соціальна допомога для іноземців

Соціальна допомога — це інститут соціальної політики держави, спрямований на те, щоби дати можливість окремим особам та родинам подолати складні життєві ситуації, у яких вони не годні дати раду спираючись лише на власні повноваження, ресурси та можливості. Соціальна допомога надається окремим особам та родинам у грошовій та негрошовій формах, а також у формі послуг. Система соціальних виплат фінансово підтримує окремих осіб та родини з низьким рівнем доходу та такі, що не мають доходу. До інструментів соціальної допомоги належать, насамперед, соціальна робота, різноманітні виплати, допомога та консультування.

Право на соціальну допомогу мають громадяни Польщі, що зареєстровані за місцем проживання та проживають у Польщі, іноземці, що є громадянами ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарської конфедерації, а також іноземці з третіх країн (якщо в міжнародних угодах не передбачено інше), що проживають у Польщі:

  • на підставі дозволу на постійне проживання,
  • на підставі дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу,
  • на підставі дозволу на тимчасове проживання, що його було наданого з метою возз’єднання родини, якщо така особа прибула на територію Польщі та є членом родини іноземця, що проживає в Польщі у зв’язку з наданням йому статусу біженця або особи, що потребує додаткового захисту,
  • у зв’язку з отриманням в Республіці Польща статусу біженця або особи, що потребує додаткового захисту,
  • у зв’язку з отриманням дозволу на перебування в Польщі з гуманітарних міркувань або дозволу на толероване перебування— у формі притулку, харчування, необхідного одягу та цільових виплат.

Соціальна допомога надається за заявою, що її складає:

  • зацікавлена особа,
  • її законний представник,
  • інша особа за згодою зацікавленої особи або її законного представника.

Особа або родина, що звертається по допомогу, може звернутися до центру соціальної допомоги за місцем проживання (центри розташовані в кожній ґміні). Щоби прийняти рішення про надання або відмову в наданні допомоги, соціальний працівник проводить опитування за місцем проживання особи, що звертається по допомогу. Рішення в справах надання соціальної допомоги видаються в письмовій формі.

Право на грошову допомогу мають особи та родини, дохід яких не перевищує встановленого критерію. З 1 жовтня 2018 року дохід домогосподарства, що складається з однієї особи, не може перевищувати 701 зл., а члена родини — 528 зл.