21.01.2020 – Карта Поляка

Що таке Карта Поляка?

Карта Поляка є документом, що підтверджує належність до польського народу та засвідчує, що її власник має пов’язані з нею певні права. Однак треба мати на увазі, що надання Карти Поляка не означає набуття польського громадянства. Карта Поляка не є документом, що дає право на перетин кордону або на тимчасове або постійне перебування в Польщі.

Хто видає Карту Поляка?

Компетентним органом у справі надання Карти Поляка або продовження терміну її дії є консул за місцем проживання заявника, наприклад, якщо претендентом на отримання Карти Поляка є громадянин України, компетентним органом, що видає Карту Поляка, є консул Республіки Польща в Україні. У виняткових випадках, зважаючи на необхідність забезпечення швидкого та безперешкодного доступу осіб, що зацікавлені в отриманні Карти Поляка, Рада Міністрів через ухвалення постанови може призначити воєводу, як орган, компетентний у сфері прийняття заяв про надання або продовження строку дії Карти Поляка та прийняття рішення в цих питаннях, а також визначити державу походження осіб, які можуть скористатися цим правом. Однак, як правило, компетентним органом, є консул.

Які права надає Карта Поляка?

Іноземець, що має Карту Поляка, має такі права:

 • право працювати без дозволу на роботу,
 • право відкривати та здійснювати підприємницьку діяльність нарівні з польськими громадянами,
 • право на грошову допомогу на часткове покриття коштів переїзду та поточного утримання в Польщі, у разі подання заяви про надання дозволу на постійне перебування в Польщі,
 • переважне право в разі подачі заяви про фінансову допомогу, призначену на підтримку поляків за кордоном,
 • звільнення від сплати консульського збору за прийняття та розгляд заяви про видавання національної візи з метою користування правами, що випливають із володіння Картою Поляка,
 • звільнення від сплати консульського збору за прийняття заяви та обробку документації в справі надання польського громадянства,
 • право на безоплатну лікарську допомогу в надзвичайних ситуаціях, хіба що міжнародна угода, стороною якої є Республіка Польща, передбачає більш вигідні умови,
 • право на навчання в Польщі, навчання в аспірантурі та отримання інших форм додаткової освіти, участі в науково-дослідній роботі відповідно до закону «Про вищу освіту» та закону «Про систему освіти»,
 • право на знижку 37% на проїзд у регіональних, швидких і швидкісних потягах на підставі одноразових квитків,
 • право на безплатне відвідування державних музеїв,
 • право на допомогу консула, у межах його компетенції та із застосуванням та дотриманням звичаїв та норм міжнародного права, у ситуаціях, що загрожують життю або безпеці.

Хто може отримати Карту Поляка?

Карта Поляка може бути надана особі, яка заявляє про належність до польського народу та задовольняє такі умови:

 • доведе свою належність до польського народу через, принаймні, базові знання польської мови, яку вважає рідною мовою, а також знає та дотримується польських традицій і звичаїв,
 • у присутності консула Республіки Польща складе письмову декларацію про належність до польського народу;
 • доведе, що є поляком за національністю або, принаймні, один із її батьків, бабуся чи дідусь, або ж обидвоє прабабуся та прадідусь були поляками за національністю,
 • напише заяву, що вона або її старші родичі висхідної лінії не репатріювалися ані не були репатріовані з території Республіки Польщі або Польської Народної Республіки на основі репатріаційних угод, що їх укладено в 1944–1957 рр. Республікою Польща чи Польською Народною Республікою з Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою, Українською Радянською Соціалістичною Республікою, Литовською Радянською Соціалістичною Республікою та Союзом Радянських Соціалістичних Республік, до будь-якої з держав, що є стороною цих угод.

Карту Поляка не може отримати особа, яка в момент подання заяви, або надання Карти Поляка мала польське громадянство або мала дозвіл на постійне проживання на території Республіки Польща.

Як неповнолітня дитина іноземця може отримати Карту Поляка?

 Неповнолітнім не надаються Карти Поляка автоматично після їхнього отримання батьками. Неповнолітній іноземний громадянин може отримати Карту Поляка на основі заяви, що її подають батьки, якщо обоє батьків мають Карту Поляка, або якщо один із батьків має Карту Поляка за умовою надання згоди другим із батьків, що він її складає в присутності консула. Неповнолітньому, якому виповнилося 16 років, Карта Поляка може бути надана тільки за його згодою.