23.03.2020 – Робота на основі дозволу на роботу

Крім іноземців, які звільняються від необхідності отримання відповідних документів, щоби мати можливість легально працювати в Польщі, про що ми писали тут:

а також спрощеної процедури, що полягає в отриманні від роботодавця заяви про намір доручити виконання роботи іноземцю, про яку ми розповіли тут:

наступним способом, що дозволяє отримати доступ до польського ринку праці, є дозвіл на роботу. Щоби роботодавець міг легально працевлаштувати іноземця на території Польщі, потрібне отримання відповідного дозволу (або заяви), а також наявність в іноземця відповідного дійсного документа, що дозволяє йому перебувати в Польщі. Є кілька типів дозволів на роботу: типи A, B, C, D, E. У справі надання такого дозволу на роботу роботодавець звертається до воєводи. Найчастіше видається дозвіл типу А, який призначений для працівника, що виконує роботу на території Польщі в роботодавця, зареєстрованого в Польщі. Дозвіл типу B видається іноземцю, який виконує функції в правлінні компанії, у той час як дозволи типу C, D і E застосовуються у випадку осіб, що працюють у іноземних роботодавців та які були відряджені на роботу до Польщі.

Є також можливість скласти заяви про надання дозволу на тимчасове проживання та роботу разом. Заяву про надання такого дозволу складає іноземець, який:

 • легально перебуває на території Польщі,
 • має медичне страхування, джерело стабільного та регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на утримання себе та членів своєї сім’ї,
 • має житло на території Польщі,

а компанія-роботодавець не має можливості задовольнити потреби в персоналі на місцевому ринку праці, тобто отримала у зв’язку з цим інформацію старости, про яку ми пишемо нижче.

Заяву про надання дозволу на роботу іноземцю типу А роботодавець може скласти особисто, але більш популярним є складання заяв через інтернет, на порталі www.praca.gov.pl.

У випадку осіб, які поки що перебувають поза межами Польщі, та яких роботодавець лише планує працевлаштувати, дозвіл потрібний, щоб іноземець не тільки міг легально виконувати роботу в Польщі, але, насамперед, щоби він міг скласти заяву на видання робочої візи. Потім іноземець в’їжджає до Польщі з візою, що дозволяє йому легально працювати. Дозвіл типу A може бути виданий на строк до 3 років. Дозвіл видається на роботу в конкретного роботодавця на певний час, на певній посади (водночас як працівника, так і роботодавця можуть контролювати Прикордонна служба та Державна інспекція праці — підрозділ, що його було створено для контролювання легальності працевлаштування).

Дозвіл на роботу типу А роботодавець отримує також для працівників, які вже перебувають у Польщі. У цьому випадку, щоб іноземці могли під час очікування легалізації перебування легально працювати та перебувати на території Польщі, їм ставиться штамп у паспорті, який підтверджує, що вони очікують отримання посвідки на проживання.

До заяви про надання дозволу на роботу типу А додаються:

 • копії всіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, щодо якого подається заява, а в разі, якщо іноземець не має дійсного проїзного документа та не має можливості його отримати, — копія іншого дійсного документа, що підтверджує його особу;
 • інформація старости за головним місцем виконання іноземцем роботи про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби роботодавця на підставі реєстрів безробітних і осіб, що шукають роботу, або про негативний результат спроби пошуку персоналу, що її було організовано для роботодавця, — якщо треба;
 • документи, що підтверджують дотримання іноземцем вимог до кандидатів на роботу, що їх визначила особа, що доручає виконання роботи, наведених в інформації старости про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби роботодавця — якщо треба надати інформацію старости.

Один примірник дозволу роботодавець зобов’язаний передати іноземцю. Роботодавець також зобов’язаний прописати в письмовому договорі з іноземцем умови, зокрема розмір заробітної плати, не гірші, ніж ті, що їх було наведено в отриманому дозволі на роботу.

Перед складанням заяви про надання дозволу на роботу для іноземця, роботодавець повинен (якщо треба) отримати так звану інформацію старости про відсутність можливості задовольнити свої кадрові потреби на місцевому ринку праці, тобто провести так зване «тестування ринку праці». Це процедура, що спрямована на отримання інформації про ситуацію на місцевому ринку праці, яка підтверджує відсутність можливості працевлаштування на цих посадах громадянина Польщі або іноземця, який звільняється від обов’язку отримання дозволу на роботу (наприклад, що має статус біженця або дозвіл на постійне проживання, або статус довгострокового резидента ЄС). До заяви до воєводи про надання дозволу на роботу для іноземця роботодавець додає таку інформацію.

Інформація старости не потрібна у випадку, якщо дозвіл на роботу видається:

 • громадянину Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії або України, що виконує роботу з догляду за хворими або як домашня прислуга для фізичних осіб у домашньому господарстві,
 • громадянину Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії або України, який у період, що передує складанню заяви про надання дозволу на роботу, був працевлаштований, принаймні, протягом 3 місяців у того ж самого роботодавця й на тій же посаді відповідно до заяви про намір доручити виконання роботи іноземцю, яку внесено до реєстру заяв (в цьому випадку необхідно представити таку заяву, трудовий договір, а також документи, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування),
 • особам, що працевлаштовуються за професією або виконують види робіт, які звільнено від обов’язку надавати інформацію старости. Такі професії було наведено в постанові: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000154/O/D20190154.pdf
 • у випадку заяви роботодавця про продовження дозволу на роботу для того ж самого іноземця й на тій же посаді,
 • іноземцю, який протягом трьох років, що передують складанню заяви про надання дозволу на роботу, закінчив навчання в навчальному закладі, зареєстрованому в Польщі або в іншій державі Європейської економічної зони або Швейцарської конфедерації, або є аспірантом докторської школи, що її заснував навчальний заклад, зареєстрований у Польщі.