Drugi numer Biuletynu Informacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z 2 numerem naszego Biuletynu Informacyjnego. Jego tematyka poświęcona jest integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym, szczególnie w miastach. Ten lokalny wymiar realizacji polityki integracyjnej jest elementem tzw. wielopoziomowego zarządzania migracjami, w którym podmioty z różnych poziomów realizacji polityki współpracują ze sobą dla kompleksowego, efektywnego rozwiązywania problemów.

W numerze 2. Biuletynu znajdziemy więc różnorodne teksty. Tekst „Polityka integracyjna w miastach” opisuje różne podejścia miast do procesu napływu imigrantów, w literaturze przedmiotu w uproszczeniu nazywane włączającymi bądź wykluczającymi. W tekście „Wyzwania dla migrantów i podmiotów ich wspierających” znajdziemy z kolei wyniki badań z 2019 r., przeprowadzonych – na poziomie lokalnym – w województwie zachodniopomorskim. Niejako kontynuacją tego tematu jest kolejny tekst pt. „Ocena sytuacji w województwie zachodniopomorskim w zakresie polityki integracyjnej” – odnoszący się do zaprezentowanych wyników. Konkluzją jest stwierdzenie, że w województwie zachodniopomorskim mamy do czynienia jak dotąd z polityką guestworkers (która jest strategią wykluczającą). Przytoczono także sugestie ekspertów jak należałby postępować aby zmierzać raczej w stronę inkluzji i efektywnej integracji.

Ostatnia zamieszczona w biuletynie analiza dotyczy perspektywy samych zainteresowanych, czyli cudzoziemców, ale także podmiotów ich wspierających. Przytoczono w nim wypowiedzi migrantów, którzy związali swoje losy ze Szczecinem i dzielą się własnymi opiniami o zaletach i wadach życia w tym mieście. Tekst zawiera też wypowiedzi przedstawicieli organizacji działających na rzecz migrantów na tym terenie (Caritas Polska, Refugees Szczecin), którzy mówią o swojej działalności jak również identyfikują najważniejsze problemy w lokalnym integrowaniu migrantów.

Pełną wersję Biuletynu nr 2 znajdziecie Państwo w zakładce „pliki do pobrania”.

Zapraszamy do lektury!