Świętowanie Dnia Migranta w Szczecinie

Świętowanie Dnia Migranta w Szczecinie

30 września w Szczecinie odbyło się wydarzenie integracyjne – impreza z okazji Światowego Dnia Migranta. Wzięły w niej udział przede wszystkim dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego a także zaproszeni goście: Rodziny objęte naszym programem, organizacje zajmujące się na co dzień pomocą dla migrantów, przedstawiciele instytucji miejskich i wojewódzkich, a także inne osoby, które chciały wspólnie świętować. Była to przestrzeń do rozmowy – także w różnych językach, do zwykłego bycia razem czy zakosztowania wzajemnej bogatej odmienności przy okazji wielokulturowego poczęstunku.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą wzbogaconą specjalną modlitwą wiernych i modlitwą za uchodźców. W dalszej części spotkania uczestnicy mogli obejrzeć prezentację o obozie dla uchodźców, opatrzną komentarzem dziecięcego narratora. Głos zabrali także przedstawiciele migrantów – m.in. pan Sziwan, który pochodzi z Syrii i jest Kurdem, ale też Tatiana z Białorusi oraz Żandar z Czeczenii, którzy uatrakcyjnili spotkanie swoim śpiewem.

Istotnym elementem wydarzenia były same przygotowania do niego, podczas których dzieci z siedmiu Placówek Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zapoznawały się z tematyką migracyjną i uchodźczą, przygotowując plakaty na temat państw najbardziej dotkniętych tymi problemami. Plakaty wzbogaciły oprawę Mszy Świętej. Takie działanie pozwala nie tylko lepiej poznać wzajemne problemy, ale także przełamywać strach czy potencjalne uprzedzenia wobec obcości i inności. Stwarzanie warunków aktywnego uczestnictwa migrantów w wydarzeniach społecznych i kulturalnych jest niezwykle ważne z punktu widzenia procesu integracji. Jest to skuteczne narzędzie adaptacyjne, które ułatwia odczytywanie kodów kulturowych społeczności przyjmującej, dając także tej ostatniej przestrzeń do nawiązania relacji z przybyszami.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia oraz do obejrzenia krótkiego materiału filmowego (video), jaki pojawił się w lokalnej telewizji (materiał o Dniu Migranta od ok. 10 minuty programu Arka).