Dialog międzykulturowy na rzecz cudzoziemców

Zgodnie z działaniami zaplanowanymi w projekcie, 31 sierpnia 2021 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze z dwóch spotkań z instytucjami pracującymi na rzecz cudzoziemców, realizowane w duchu dialogu międzykulturowego. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele kuratorium, policji oraz Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska. Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wziąć udział w prelekcji i dyskusji na temat najczęstszych problemów proceduralnych, z jakimi borykają się migranci i uchodźcy (temat przedstawił mec. Tomasz Trzaskowski z Centrum), adaptacji dzieci cudzoziemskich w szkołach (autorstwa Katarzyny Parszewskiej i Ewy Klukowskiej z Kuratorium Oświaty) oraz problemu przemocy w tzw. rodzinie cudzoziemskiej (opowiadała o tym podinspektor policji Marzena Maćkowiak-Pluta). Jedocześnie przedstawicieli tych instytucji prezentowali ich działalność w zakresie sektorowej pomocy cudzoziemcom. W sumie w spotkaniu udział wzięło ponad 25 osób.

Istotą tego typu spotkań jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy z  instytucjami i organizacjami związanymi z pomocą obywatelom państw trzecich: placówkami oświatowymi, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, pracodawcami, którzy zatrudniają cudzoziemców, OPS, MOPR, MOPS, itp. Ich przedstawiciele mogą wymienić się doświadczeniami w pracy z problematyką migrantów i cudzoziemców, co może przynieść korzyść na kilku płaszczyznach, między innymi informacyjnej, komunikacyjnej i merytorycznej.