Drugie spotkanie w ramach dialogu

28 października 2021 roku odbyło się drugie zaplanowane w projekcie spotkanie w ramach dialogu z pracownikami instytucji i organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wzięło w nim udział 25 osób – przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Miasta Szczecina) oraz różnorodnych organizacji (m.in. Refugees Szczecin, inicjatywy społecznej Białorusini w Szczecinie). W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Caritas Polska, parafii katolickiej, greko-katolickiej oraz Konsul Ukrainy. Czterogodzinne spotkanie miało charakter dyskusyjny, zostało otwarte przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Macieja Szmuca oraz dr hab. Beatę Bugajską, prof. US, Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta ds. równości.

W pierwszej części spotkania przedstawiona została działalność Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, zaś kolejne części poświęcone były trzem różnym zagadnieniom praktycznym. Panel pierwszy dotyczył tematyki prawnej związanej z legalnym pobytem i pracą obcokrajowców spoza Unii Europejskiej podczas pandemii Covid-19 (panel koordynowany był przez reprezentantów Straży Granicznej). Drugi panel koncentrował się na dyskusji nad kwestią świadczeń wychowawczych 500+ dla migrantów i uchodźców. Trzeci z kolei miał na celu wspólne poszukiwanie rozwiązań najczęstszych problemów migrantów i uchodźców w Szczecinie.