Informacje dla cudzoziemców

Jeśli przybili Państwo do Polski z zamiarem osiedlenia się na terenie województwa zachodniopomorskiego, studiowania, pracy, czy prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadacie Państwo status uchodźcy lub przyznaną ochronę uzupełniającą i spełniają Państwo kryteria opisane w zakładce „Uczestnicy projektu” zapraszamy Państwa wraz z rodziną do Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które znajduje się przy Pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w Szczecinie.  Nasi doradcy i konsultanci poświęcą Państwu czas i uwagę, by wspólnie określić zakres pomocy, której możemy udzielić.  

Przygotowując się do wizyty w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prosimy upewnić się, że mają Państwo przy sobie dokument podróży, dokumenty poświadczające status i prawo pobytowe w Polsce oraz inne dokumenty, które pomogą określić i potwierdzić Państwa plany na osiedlenie się w Polsce oraz opisujące Państwa sytuację.

Podczas spotkania określą Państwo wraz z doradcą potrzeby i możliwości wsparcia, zaplanują formy pomocy oraz uzyskają Państwo przydatne informacje i profesjonalne wsparcie.

W zakładce „Oferowane wsparcie wymienione zostały formy naszej działalności pomocowej.