Trzeci numer Biuletynu Informacyjnego

Ukazał się właśnie trzeci, przedostatni numer naszego Biuletynu. Można znaleźć w nim cykl tekstów dotyczących wielu aspektów tematyki uchodźczej. Przeczytamy między innymi o znaczeniu języka w dyskursie uchodźczym – i o tym, że istotne jest czy rozumiemy kim, zgodnie z definicją prawną, jest uchodźca oraz czym różni się to pojęcie od szerszego terminu „migrant”. Przeczytamy także więcej o systemie międzynarodowej ochrony uchodźców oraz o globalnych trendach w międzynarodowym ruchu uchodźczym. Kluczowy jest tu kierunek podróży, w naturalny sposób prowadzący do krajów rozwijających się i rozwiniętych. Statystyki wskazują jednak, że o ile w 2020 r. 40% uchodźców zamieszkiwało tylko pięć państw na świecie, o tyle jedynym wśród nich bogatym krajem zachodnim były Niemcy.

Ważną częścią Biuletynu jest tekst o nadawaniu ochrony międzynarodowej w Polsce, analizujący zmiany w trendach nadania statusu uchodźcy na przestrzeni lat. Współcześnie (2020 r.) w Polsce najwięcej  wniosków o nadanie statusu uchodźcy pochodzi (wg kolejności malejącej) z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Tadżykistanu i Afganistanu, zaś decyzje pozytywne wydawane się przede wszystkim obywatelom Turcji, Białorusi, Rosji, Ukrainy i Tadżykistanu. Warto wiedzieć, że tylko 16% wszystkich złożonych wniosków w 2020 r. kończy się wydaniem decyzji pozytywnej. W 2021 r. kraje, z których składanych jest najwięcej wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce to Białoruś, Afganistan i Irak – i o ich specyfice również możemy przeczytać w Biuletynie.

Ostatnia część Biuletynu poświęcona jest informacji o świętowaniu Dnia Migranta i Uchodźcy w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom przy Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, jakie miało miejsce 30 września 2021 roku. Fotorelacja z tego wydarzenia znalazła się również w naszych aktualnościach.

Biuletyn można pobrać ze strony internetowej projektu, jest także wysyłany w wersji elektronicznej do organizacji, instytucji i osób fizycznych zainteresowanych tematyka migracyjną. Zachęcamy do lektury!

Pełną wersję Biuletynu nr 3 znajdziecie Państwo w zakładce „pliki do pobrania”.