25.05.2020 – Правовий статус іноземця після шлюбу або розлучення з громадянином Польщі

На якій підставі іноземець може перебувати в Польщі після вступу в шлюб із громадянином Польщі?

Якщо іноземець вступив у визнаний польським законодавством шлюб із громадянином Польщі, йому надається, за його заявою, право тимчасового перебування члена сім’ї громадянина Польщі.

Якщо іноземець перебуває в такому шлюбі з громадянином Польщі не менше 3 років, він може звернутися із заявою про надання йому дозволу на постійне проживання, якщо в період перед складанням такої заяви він постійно перебував на території Республіки Польща протягом не менше 2 років. Дозвіл на постійне проживання надається на невизначений термін. Дозволи видає воєвода за місцем проживання.

Однак треба мати на увазі, що дозвіл на постійне проживання може бути скасований, якщо іноземець розлучиться протягом 2 років із дня, коли йому було надано такий дозвіл. Однак мова тут йде про отримання рішення про розлучення, що вступило в законну силу, протягом 2 років після надання дозволу на постійне проживання. Лише тільки порушення справи про розлучення не підпадає під цей критерій.

На якій підставі іноземець може перебувати в Польщі після розлучення з громадянином Польщі?

Дозвіл на тимчасове перебування члена сім’ї громадянина Республіки Польща надається іноземцеві, якщо він залишається у визнаному законодавством Республіки Польща шлюбі з громадянином Республіки Польща. Іноземцеві, який має дозвіл на тимчасове перебування члена сім’ї громадянина Республіки Польща, надається черговий дозвіл у разі розлучення або сепарації іноземця, якщо він має для цього вагомі підстави. Іноземець у заяві мусить довести наявність таких вагомих підстав, як-от, наприклад, спільна дитина від цього шлюбу, що проживає в Польщі. Дозвіл на тимчасове перебування надається один раз на строк не довший ніж 3 роки. Іншим способом легалізації перебування на території Республіки Польща є, наприклад, складання заяви про надання дозволу на тимчасове перебування у зв’язку з роботою, веденням бізнесу, вступом або продовженням навчання у вищому навчальному закладі.