Szkolenie „Praca z dzieckiem cudzoziemskim”

Skierowane są do nauczycieli, pedagogów i wychowawców szkolnych. Celem szkoleń jest pogłębienie kompetencji międzykulturowych kadry pedagogicznej szkół oraz poprawa relacji między uczniami cudzoziemskimi, nauczycielami, rodzicami i dziećmi polskimi. 

Program szkolenia:

 1. Sytuacja psychospołeczna dzieci z doświadczeniem migracji.
 2. Praca z klasą wielokulturową.
 3. Wsparcia dziecka cudzoziemskiego – metody, przykłady dobrych praktyk.
 4. Współpracy z rodzicami.
 5. Elementy metodyki nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego.

Termin realizacji: listopad – grudzień 2020 r.  (O dokładnych terminach szkoleń poinformujemy w najbliższym czasie.)

Forma realizacji: online, za pośrednictwem programu MS Teams

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem:

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie dla nauczycieli „Praca z dzieckiem cudzoziemskim”

 


Szkolenia „Praca z klientem cudzoziemskim”

Skierowane do pracowników instytucji i organizacji pracujących na rzecz cudzoziemców i mających codzienny kontakt z obywatelami krajów trzecich. Celem szkoleń jest nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi cudzoziemców w urzędach, bardziej efektywne wykorzystanie ich struktur, sprawne i ekonomiczne działanie na rzecz integracji migrantów.

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne regulujące pobyt cudzoziemców na terenie Polski.
 2. Zakres udzielania pomocy.
 3. Zmiany w przepisach, interpretacji nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w aspekcie powierzania pracy cudzoziemcom.
 4. Kompetencje instytucji działających na rzecz cudzoziemców.
 5. Formy pomocy cudzoziemcom udzielanej na poziomie gmin.
 6. Dokumenty, jakimi cudzoziemcy powinni się posługiwać w Polsce, aby mieć prawo do świadczeń socjalnych, zdrowotnych, możliwości udzielenia pomocy cudzoziemcom w ramach OPS, PCPR.

Termin realizacji: listopad – grudzień 2020 r.  (O dokładnych terminach szkoleń poinformujemy w najbliższym czasie.)

Forma realizacji: online, za pośrednictwem programu MS Teams

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online znajdujący się pod linkiem:

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie dla pracowników urzędów i instytucji z zakresu „Praca z klientem cudzoziemskim”

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:  +48 735-255-143