28.08.2020 – Stereotypy, uprzedzenia i etnocentryzm

Jak wspomniano poprzednio w 2016 r. „Forbes” opublikował listę dziesięciu najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy, wśród których znalazła się umiejętność pracy w wielokulturowym środowisku. Mimo coraz większej świadomości różnic międzykulturowych często pojawiają się różnego rodzaju problemy w komunikacji z osobami z innych kultur. Jednymi z najczęściej wymienianych barier w komunikacji w środowisku wielokulturowym są […]

26.08.2020 – Różnice kulturowe: wskazówki dla osób pracujących z osobami z innych kręgów kulturowych

Kultura jest swoistym organizatorem naszego życia społecznego, ale także okularami przez, które patrzymy na świat. Społeczności i grupy nie mogą istnieć bez kultury. Dlatego każda nowopowstała grupa wykształca swoje własne standardy postępowania (czy to grupa przyjaciół czy grupa pracowników w nowopowstałej firmie). W zależności od typu kultury, w której zostaliśmy wychowani, różnie postrzegamy, interpretujemy oraz […]

12.08.2020 – Różnice kulturowe: niski lub wysoki kontekst kultury

Kultury, oprócz opisywanych poprzednio różnic można podzielić także na kultury niskiego i wysokiego kontekstu. W kulturach niskiego kontekstu rozmówca mówi bez ogródek co myśli i czuje oraz swobodnie wypowiada swoje oceny. Komunikat formułowany jest wprost, bez „owijania w bawełnę”. Cała informacja zawarta jest w przekazie a do jego zrozumienia nie potrzeba znajomości okoliczności i kontekstu. […]

05.08.2020 – Różnice kulturowe: orientacja długoterminowa

Holenderski socjolog Geert Hofstede oprócz różnic kulturowych w wymiarach: dystans władzy, indywidualizm – kolektywizm, męskość – kobiecość, unikanie niepewności wyróżnił także różnice między społeczeństwami w wymiarze orientacja długoterminowa – orientacja krótkoterminowa. Każde społeczeństwo zachowuje więź z przeszłością, jednocześnie planując obecne i przyszłe wyzwania. To co różnicuje społeczeństwo to właśnie sposób patrzenia w przyszłość. Społeczeństwa o […]

28.07.2020 – Różnice kulturowe: unikanie niepewności

Jednym z sześciu wyodrębnionych przez holenderskiego socjologa Geerta Hofstede wymiarów kultury jest unikanie niepewności. Wymiar ten związany jest z poziomem niepokoju występującego w społeczeństwie ze względu na zagrożenia dotyczące przyszłości w nowych, nieznanych i niepewnych sytuacjach. Unikanie niepewności, które mierzone jest od słabego do silnego jest wskaźnikiem pokazującym stosunek społeczeństwa do niepewności dotyczącej przyszłości. W […]