Наступні групи почали вивчати польську мову

На початку жовтня ще дві групи почали вивчати польську мову у рамках підтримки, запропонованої у проєкті. У зв’язку з великим попитом ми також вирішили запустити четверту, додаткову групу, яка також розпочала заняття 26 жовтня.

Ми дуже раді такій зацікавленості у вивченні польської мови, тому що усвідомлюємо важливість знання мови країни проживання у процесах адаптації та інтеграції. Без цих знань мігрант почувається відчуженим, а також не може розв’язувати елементарні питання, наприклад, справи в управліннях чи повсякденному житті. Варто наголосити, що мовна підтримка мігрантів та біженців повинна здійснюватися на багатьох рівнях та залежати від цільової групи. Мовні курси можуть бути організовані як державними установами (наприклад, університетами, школами), так і неурядовими організаціями, що працюють у сфері інтеграції, в рамках отриманих зовнішніх коштів (наприклад, FAMI). Попит у цій сфері величезний, але також заслуговує на увагу громадське визнання цього виду діяльності – в одному з польських міст навіть вдалося організувати громадський збір коштів для запуску такого типу курсів. Іноді також можна зустріти передовий досвід на ринку праці, коли роботодавець організує чи пропонує працівникам можливість брати участь у такому виді навчання.

Також у цій сфері варто вжити комплексних заходів – якщо, наприклад, діти мігрантів вивчають польську мову в школі, то не слід забувати про їхніх батьків, яким також може знадобитися така підтримка, наприклад, для ефективної співпраці зі школою в умовах навчально-виховного процесу. Такі злагоджені дії ми зустрінемо, наприклад, у французькій моделі інтеграції.

Беручи до уваги санітарний контекст, в якому нині функціонує більшість суспільств, запуск мовних курсів, що здійснюються методом face-to-face, крім вивчення мови, також дає можливість зустрітися «наживо», пізнати один одного і, можливо, створити мережу підтримки, яка також є важливою ланкою у процесі успішної інтеграції.

 

Photo by Raziakhatun12 (CC BY-SA 4.0)