Wyniki konkursu 

W ramach konkursu „Witaj w naszej klasie” zostało wybranych 10 prac, które otrzymały największą ilość punktów. Wyróżniono 4 prace audiowizualne oraz 6 prac plastycznych. 

Lista nagrodzonych prac:

Prace audiowizualne:

Khrystyna S., Dobra, 14 lat:

Oliwier Ł., Dawid S., Szczecin

Vicrotiia A., Justyna Z., Emilia M., Filip L., Nowograd

Oliwia N., Katarzyna J., Aleksandra J., Brajan K., Łukasz M., Krzysztof J., Nina Z., Michalina M., Vanessa P., Szczecin

Oliwier Ł, Dawid S.

Prace plastyczne:

Anastasiia O., Świnoujście, 12 lat:

Małgorzata B., Szczecin, 8 lat:

Kinga B., Szczecin, 10 lat:

Hanna Dz., Golczewo, 14 lat:

Anastazja P., Czaplinek, 12 lat:

Lidia A., Koszalin:

Założenia konkursu  audiowizualno-plastycznego dla młodzieży szkolnej „Witaj w naszej klasie”.

Polska staje się krajem, w którym swoje miejsce znajduje coraz więcej cudzoziemców. W związku z tym do wielu szkół uczęszczają uczniowie z innych krajów. Jeśli w Twojej klasie również uczy się taka osoba lub osoby i masz na co dzień styczność z międzykulturowym środowiskiem  to zapraszamy Cię do udziału w konkursie „Witaj w naszej klasie”.

Cele konkursu:

 • Ułatwienie relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi.
 • Pokazanie pozytywnych wzorców budowania relacji i dialogu z osobami z innych krajów lub kręgów kulturowych.
 • Wskazanie korzyści wynikających z różnic kulturowych i pozytywnego wpływu na rozwój wszystkich stron.
 • Wskazanie przykładów przyjaźni z dziećmi z innych kultur i nawiązywania dialogu międzykulturowego.
 • Przedstawienie dzieci cudzoziemców w aspekcie ich pozytywnego wpływu na relacje między uczniami.
 • Przedstawienie spostrzeżeń na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajów.
 • Przyczynienie się większego zainteresowania uczniów poznaniem i zrozumieniem innych kultur.
 • Zaktywizowanie uczniów polskich i cudzoziemskich do wspólnego działania i pracy zespołowej.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z innych krajów i kręgów kulturowych.
 • Promowanie otwartości do cudzoziemców i innych kultur.
 • Pokazanie, że pomimo bariery językowej i kulturowej największą wartością niezależną od miejsca na ziemi są m.in. szacunek i przyjaźń.

Kto może wziąć udział:

 • Dzieci polskie uczęszczające do szkoły w woj. zachodniopomorskim, w których klasach lub najbliższym środowisku znajdują się dzieci cudzoziemskie reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych lub prawnych.
 • Dzieci cudzoziemskie uczęszczające do polskich szkół w woj. zachodniopomorskim reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych lub prawnych.

Zadania konkursowe:

 • przygotowanie w formie audiowizualnej krótkiego (maksymalnie 5 minut) filmu nakręconego telefonem komórkowym/kamerą lub pracy plastycznej o tematyce związanej z kolegami i koleżankami w klasie/najbliższym środowisku pochodzącymi z innych krajów,
 • nadesłane prace powinny być świadectwem konkretnych uczniów na temat ich koleżeńskiej relacji z koleżankami/kolegami z innych krajów/kręgów kulturowych i wskazywać, że pomimo bariery językowej i kulturowej największą wartością niezależną od miejsca na ziemi są m.in. szacunek i przyjaźń.
 • przedstawienie spostrzeżeń na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajów.

Nagrody:

 • Tablety: każdy o wartości ok 2 000 zł.

Nagrody w konkursie współfinansowane są z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

W celu zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: POBIERZ FORMULARZ 

oraz zapoznać się z regulaminem udziału w konkursie:  POBIERZ REGULAMIN

Przystępując do konkursu „Witaj w naszej klasie” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z załącznikami (załączniki nr 1 i 3 wypełnia uczestnik konkursu, załącznik nr 2 – osoby uwiecznione na nagraniu (jeśli dotyczy))  i przesłać do Organizatora wraz z elektroniczną wersją pracy zapisaną na nośniku CD/DVD.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa z dopiskiem: „Praca na konkurs „Witaj w naszej klasie” – woj. zachodniopomorskie”.

Uwaga!!

Ze względu na zbyt małą ilość złożonych prac termin na ich składanie został przedłużony do 15 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram konkursu „Witaj w naszej klasie”

 • Nadsyłanie prac: od dnia ogłoszenia konkursu do 15 stycznia 2020 r.
 • Obrady Komisji Konkursowej: od 15 do 31 stycznia 2020 r..
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 1-10 lutego 2020 r.,

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie minimum 35 prac konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji konkursu.