Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego

W lipcu opublikowany został pierwszy numer naszego Biuletynu Informacyjnego. Znajdują się w nim artykuły dotyczące obecnej sytuacji migracyjnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. Przeczytamy tam następujące teksty:

  • „Rosnąca skala imigracji do Polski”,
  • „Polska jako kierunek migracji z Ukrainy”,
  • „Obecność społeczności migranckich w Polsce”,
  • „Dostęp do polskiego rynku pracy”,
  • „Ramy prawno-instytucjonalne imigracji do Polski”,
  • „Polska jako kraj tranzytowy czy docelowy?”,
  • „Migranci pracujący w Polsce, w tym na Pomorzu Zachodnim”,
  • „Imigranci w województwa zachodniopomorskim”,
  • „Wyzwania związane z obecnością migrantów w województwie zachodniopomorskim”.

W Biuletynie znaleźć też można przykłady historii z życia migrantów, które ilustrują opisywane dane i trendy: pani Svietlany, która skorzystała z pomocy firmy internetowej organizującej wyjazd z Ukrainy, pani Tatsiany, która przyjechała do Polski wraz z całą rodziną oraz pani Altragracii, imigrantki z Dominikany, która po przybyciu do Polski doświadczyła przemocy domowej, jednak dzięki pomocy prawnej jednej z organizacji pozarządowych ma nadzieję na spokojne i bezpieczne życie w Polsce. Kwestie dotyczące praw imigrantów i pomocy w ich egzekwowaniu zajmują ważne miejsce na kartach Biuletynu.

W ramach projektu zostaną wydane jeszcze trzy takie biuletyny, po jednym na kwartał. Ich adresatami są przede wszystkim pracownicy urzędów i instytucji pracujących z migrantami, organizacji pozarządowych oraz szkół. Biuletyny są dystrybuowane online oraz zamieszczone na stronie projektu.

Pierwszy numer Biuletynu znaleźć można w zakładce „do pobrania”.

Zachęcamy do lektury!