Podsumowanie działań w projekcie

Projekt „Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie woj. zachodniopomorskiego” dobiega końca. Cieszymy się, że tak wiele założeń i planów udało się z sukcesem i korzyścią dla naszych Beneficjentów w ciągu tych 12 miesięcy trwania projektu zrealizować. Pomimo trudnych warunków pandemicznych, podejmowaliśmy różnorodne działania stacjonarne, polegające na spotkaniach szkoleniowych (kursy językowe), świętowaniu uroczystości (np. Dzień Migranta), […]

Czwarty numer Biuletynu Informacyjnego

Ukazał się czwarty, ostatni już numer Biuletynu Informacyjnego. Jest on prawie w całości poświęcony tematyce migracji przymusowych – zarówno w aspekcie definicyjnym i prawnym, jak i specyfiki państw/regionów na świecie, z których pochodzą migranci przymusowi. Kontynuując formę zaprezentowaną w poprzednim Biuletynie, przedstawione są kluczowe informacje o tych miejscach, takie jak struktura narodowościowa, językowa, wyznaniowa, ale […]

Trzeci numer Biuletynu Informacyjnego

Ukazał się właśnie trzeci, przedostatni numer naszego Biuletynu. Można znaleźć w nim cykl tekstów dotyczących wielu aspektów tematyki uchodźczej. Przeczytamy między innymi o znaczeniu języka w dyskursie uchodźczym – i o tym, że istotne jest czy rozumiemy kim, zgodnie z definicją prawną, jest uchodźca oraz czym różni się to pojęcie od szerszego terminu „migrant”. Przeczytamy […]

Cykl kursów adaptacyjnych

W naszym projekcie podejmujemy różnorodne inicjatywy wspierające integrację. Jedną z nich są kursy adaptacyjne oryginalnie zaplanowane dla grupy docelowej projektu. W trakcie podejmowania działań organizacyjnych okazało się jednak, że na tego typu szkolenia jest zapotrzebowanie również wśród osób działających w grupie „Azyl”, które stały się także uczestnikami kursów. Kursy realizowane były prawie od początku projektu […]

Drugie spotkanie w ramach dialogu

28 października 2021 roku odbyło się drugie zaplanowane w projekcie spotkanie w ramach dialogu z pracownikami instytucji i organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wzięło w nim udział 25 osób – przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Miasta Szczecina) oraz różnorodnych organizacji (m.in. […]