Podsumowanie działań w projekcie

Projekt „Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie woj. zachodniopomorskiego” dobiega końca. Cieszymy się, że tak wiele założeń i planów udało się z sukcesem i korzyścią dla naszych Beneficjentów w ciągu tych 12 miesięcy trwania projektu zrealizować. Pomimo trudnych warunków pandemicznych, podejmowaliśmy różnorodne działania stacjonarne, polegające na spotkaniach szkoleniowych (kursy językowe), świętowaniu uroczystości (np. Dzień Migranta), wymianie doświadczeń (Dialog Międzykulturowy) oraz wypoczynku i zabawie (kolonie dla dzieci). Prowadziliśmy stronę internetową oraz publikowaliśmy biuletyn stanowiący bazę rzetelnej wiedzy o migracjach. W nasze działania zaangażowaliśmy przedstawicieli wielu lokalnych instytucji, dzięki czemu udało się wypracować poczucie wspólnej sprawy i wartości, jakie niesie ze sobą dialog i kontakt. Wszystko to ma wpływ na integrację, do której wspólnie dążymy.

Beneficjenci chętnie korzystali z oferowanej pomocy i angażowali się w proponowane działania. Wśród Beneficjentów dominowali migranci, mniej liczna była grupa azylantów. Jeszcze wciąż realizowany jest ostatni kurs języka polskiego. Wkrótce odbędzie się także integracyjne spotkanie świąteczne. Również ciągle korzystać można z pomocy doradcy zawodowego, prawnika, doradcy integracyjnego i konsultanta kulturowego.

Zgodnie z planem, nasz projekt zakończy się w styczniu 2022 roku. Wszystkim migrantom oraz osobom reprezentującym instytucje działające na rzecz migrantów dziękujemy za udział i mamy nadzieję, że znaleźliście Państwo w naszych działaniach wsparcie i korzyść dla siebie. Życzymy także powodzenia w realizacji planów i marzeń na nowy, nadchodzący rok!