Czwarty numer Biuletynu Informacyjnego

Ukazał się czwarty, ostatni już numer Biuletynu Informacyjnego. Jest on prawie w całości poświęcony tematyce migracji przymusowych – zarówno w aspekcie definicyjnym i prawnym, jak i specyfiki państw/regionów na świecie, z których pochodzą migranci przymusowi. Kontynuując formę zaprezentowaną w poprzednim Biuletynie, przedstawione są kluczowe informacje o tych miejscach, takie jak struktura narodowościowa, językowa, wyznaniowa, ale też przede wszystkim kwestie powodujące, że życie ludzkie jest tam trudne i często pojawiają się okoliczności zmuszające do opuszczenia opisanych terytoriów. Przedstawiono charakterystyki następujących miejsc: Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Gwatemala, Honduras, Jemen, Mjanma, Republika Czeczeńska, Salwador, Somalia, Sudan Południowy, Syria, Tadżykistan, Turcja, Ukraina, Wenezuela. W każdym z nich istnieją nieco inne powody wpływające na trudną sytuację całej ludności lub wybranych grup społecznych, co jest dowodem na złożoność i wielowymiarowość problematyki migracji przymusowych.

W Biuletynie znalazła się także informacja o ekumenicznej modlitwie z migrantami, jaka odbyła się 3 grudnia 2021 r. w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Nikozji przy okazji pielgrzymki papieża Franciszka na Cypr. Warto podkreślić, że efekty pielgrzymki są wymierne – do Włoch przylecieć ma 50 osób, które wcześniej przebywały jako uchodźcy na Cyprze.

Zachęcamy do lektury ostatniego numeru Biuletynu! Pełną wersję Biuletynu nr 4 znajdziecie Państwo w zakładce „pliki do pobrania”.