Cykl kursów adaptacyjnych

W naszym projekcie podejmujemy różnorodne inicjatywy wspierające integrację. Jedną z nich są kursy adaptacyjne oryginalnie zaplanowane dla grupy docelowej projektu. W trakcie podejmowania działań organizacyjnych okazało się jednak, że na tego typu szkolenia jest zapotrzebowanie również wśród osób działających w grupie „Azyl”, które stały się także uczestnikami kursów. Kursy realizowane były prawie od początku projektu – w ostatnim czasie, w październiku, odbyły się 3 kursy, w listopadzie 2, co ostatecznie pozwoliło zamknąć cykl 12 zaplanowanych w projekcie kursów (zaplanowano przeszkolenie w ten sposób 120 osób).

Tematy prezentowane podczas kursów to m.in.: system socjalny, edukacyjny, opieka zdrowotna i ubezpieczenia społeczne, dostęp do rynku pracy, charakterystyka instytucji wojewódzkich pracujących na rzecz integracji migrantów, tradycja i kultura polska. W ramach szkoleń uczestnicy otrzymują pakiet zawierający niezbędne informacje mające ułatwić mu kontakt z instytucjami dedykowanymi cudzoziemcom, jak i poznać prawa i obowiązki przebywania na terenie RP.

Organizacja i dostępność tego typu kursów to istotne narzędzie integracji. Wiedza, jaką zdobywają migranci, pozwala im lepiej zorientować się w nowym środowisku, co skutkuje konkretnymi pozytywnymi efektami, jak np. łatwiejszy dostęp do rynku pracy, obycie z procedurami, szybsze załatwianie spraw administracyjnych, skuteczniejsza organizacja życia codziennego. Wszystko to sprzyja lepszej i sprawniejszej integracji.