Zapraszamy obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy Szwajcarii) oraz uchodźców do Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Szczecinie przy Pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w Szczecinie.

 

W ramach projektu oferujemy:

Poradnictwo integracyjne

W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom można  uzyskać pomoc i pozyskać informację a także skorzystać ze specjalistycznej pomocy – prawnej, psychologicznej, zawodowej, integracyjnej. W ramach poradnictwa integracyjnego możecie Państwo skorzystać z dostępu do komputera, Internetu, drukarki czy z  pomocy przy redagowaniu pism. Ponadto oferujemy pomoc w tłumaczeniu dokumentów cudzoziemców (w tym przysięgłych) dotyczących m.in. legalizacji pobytu, nostryfikacji lub uznania świadectw, dyplomów czy dokumentacji medycznej.

Wsparcie socjalno-bytowe

W ramach działań w Projekcie zapewniamy  pomoc socjalno-bytową polegającą na przyznawaniu paczek z artykułami higienicznymi, refundacji kosztów niezbędnych leków czy drobnych zabiegów medycznych, refundacji kosztów wynajmu mieszkania lub akademika.

 

Kursy języka polskiego

Realizacja kursów języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej na adekwatnych poziomach nauczania. W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 grupy 12-osobowych.

Kurs będzie adresowany do cudzoziemców o różnej znajomości języka polskiego – na zróżnicowanych poziomach zaawansowania, z możliwością dołączenia modułu specjalistycznego.

 

Poradnictwo prawne

Zapewniamy poradnictwo prawne, w ramach którego można uzyskać pomoc w: legalizacji pobytu na terytorium Polski, uzyskaniu pozwolenia na pracę, zrozumieniu i interpretacji pism urzędowych, sporządzaniu pism i wniosków, jak również  pomoc w reprezentacji cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.

 

Kursy adaptacyjne

W ramach projektu organizujemy kursy adaptacyjne mające na celu ułatwienie integracji społeczno-obywatelskiej cudzoziemców przez uświadomienie praw i obowiązków obywatelskich, zagadnień związanych z bezpieczeństwem, specyfiki funkcjonowania w Polsce oraz obniżenie współczynnika poczucia alienacji i stygmatyzacji społecznej cudzoziemców przez edukację społeczną ukierunkowaną na świadomość wyzwań związanych z procesem adaptacji cudzoziemców w Polsce. W ramach kursu uczestnicy otrzymają skrypt oraz materiały szkoleniowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe

Uczestnikom projektu zapewniamy doradztwo zawodowe, w ramach którego  przekazujemy informacje nt. rynku pracy, edukacji zawodowej i ustawicznej dorosłych, systemu zdobywania kwalifikacji w Polsce i na temat legalnych agencji pracy. Można również otrzymać pomoc w przygotowaniu urzędowych pism, w tłumaczeniu i zrozumieniu formularzy, których wypełnienie jest wymagane w trakcie procedur dotyczących zatrudnienia. Jest także udzielana porada w zakresie rodzajów umów o pracę i umów cywilno-prawnych, zasad korzystania z instytucji rynku pracy, rozliczania podatków (np. nt. systemu podatkowego, rozliczenia rocznej deklaracji podatkowej PIT, uzyskania numeru NIP, Regon).

 

Doradztwo psychologiczne

W ramach projektu uczestnicy mają możliwość skorzystania z sesji z psychologiem, które pozwolą na podniesienie samooceny, świadome zarządzanie swoją karierą,  efektywne budowanie swojego wizerunku na rynku pracy. Beneficjenci otrzymają wsparcie w trudnych chwilach zmiany i poszukiwania pracy, związanych z utratą pracy i długotrwałym bezrobociem.

 

Świetlica i turnus dla dzieci

Zapraszamy dzieci do naszej świetlicy przy ul. Królowej Korony Polskiej 28 w Szczecinie, w  ramach której organizowane są zajęcia wyrównawczo – edukacyjne dla najmłodszych. W ramach działania organizowane będą także dla dzieci cykliczne spotkania z kulturą: wizyty m.in. w muzeach, kinie, teatrze oraz spotkania z przedstawicielami świata kultury i sztuki.

W ramach Projektu zostanie zorganizowany także turnus integracyjny dla 35 dzieci cudzoziemskich i polskich. Wspólny wypoczynek pozytywnie wpłynie na integrację dzieci cudzoziemskich i polskich.