Wprowadzone przez kmrozek

Podsumowanie działań w projekcie

Projekt „Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie woj. zachodniopomorskiego” dobiega końca. Cieszymy się, że tak wiele założeń i planów udało się z sukcesem i korzyścią dla naszych Beneficjentów w ciągu tych 12 miesięcy trwania projektu zrealizować. Pomimo trudnych warunków pandemicznych, podejmowaliśmy różnorodne działania stacjonarne, polegające na spotkaniach szkoleniowych (kursy językowe), świętowaniu uroczystości (np. Dzień Migranta), […]

Czwarty numer Biuletynu Informacyjnego

Ukazał się czwarty, ostatni już numer Biuletynu Informacyjnego. Jest on prawie w całości poświęcony tematyce migracji przymusowych – zarówno w aspekcie definicyjnym i prawnym, jak i specyfiki państw/regionów na świecie, z których pochodzą migranci przymusowi. Kontynuując formę zaprezentowaną w poprzednim Biuletynie, przedstawione są kluczowe informacje o tych miejscach, takie jak struktura narodowościowa, językowa, wyznaniowa, ale […]

Trzeci numer Biuletynu Informacyjnego

Ukazał się właśnie trzeci, przedostatni numer naszego Biuletynu. Można znaleźć w nim cykl tekstów dotyczących wielu aspektów tematyki uchodźczej. Przeczytamy między innymi o znaczeniu języka w dyskursie uchodźczym – i o tym, że istotne jest czy rozumiemy kim, zgodnie z definicją prawną, jest uchodźca oraz czym różni się to pojęcie od szerszego terminu „migrant”. Przeczytamy […]

Cykl kursów adaptacyjnych

W naszym projekcie podejmujemy różnorodne inicjatywy wspierające integrację. Jedną z nich są kursy adaptacyjne oryginalnie zaplanowane dla grupy docelowej projektu. W trakcie podejmowania działań organizacyjnych okazało się jednak, że na tego typu szkolenia jest zapotrzebowanie również wśród osób działających w grupie „Azyl”, które stały się także uczestnikami kursów. Kursy realizowane były prawie od początku projektu […]

Drugie spotkanie w ramach dialogu

28 października 2021 roku odbyło się drugie zaplanowane w projekcie spotkanie w ramach dialogu z pracownikami instytucji i organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wzięło w nim udział 25 osób – przedstawicieli instytucji publicznych (m.in. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Miasta Szczecina) oraz różnorodnych organizacji (m.in. […]

Kolejne grupy rozpoczęły naukę języka polskiego

Na początku października kolejne dwie grupy rozpoczęły naukę języka polskiego w ramach wsparcia oferowanego w projekcie. Ze względu na duże zapotrzebowanie zdecydowaliśmy się również uruchomić czwartą, dodatkową grupę, która także już rozpoczęła zajęcia 26 października. Bardzo nas cieszy zainteresowanie nauka języka polskiego, zdajemy sobie bowiem sprawę, jak ważną rolę w procesach adaptacji i integracji odgrywa […]

Świętowanie Dnia Migranta w Szczecinie

Świętowanie Dnia Migranta w Szczecinie 30 września w Szczecinie odbyło się wydarzenie integracyjne – impreza z okazji Światowego Dnia Migranta. Wzięły w niej udział przede wszystkim dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego a także zaproszeni goście: Rodziny objęte naszym programem, organizacje zajmujące się na co dzień pomocą dla migrantów, przedstawiciele instytucji miejskich i wojewódzkich, a także inne […]

Drugi numer Biuletynu Informacyjnego

Zachęcamy do zapoznania się z 2 numerem naszego Biuletynu Informacyjnego. Jego tematyka poświęcona jest integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym, szczególnie w miastach. Ten lokalny wymiar realizacji polityki integracyjnej jest elementem tzw. wielopoziomowego zarządzania migracjami, w którym podmioty z różnych poziomów realizacji polityki współpracują ze sobą dla kompleksowego, efektywnego rozwiązywania problemów. W numerze 2. Biuletynu znajdziemy […]

Dialog międzykulturowy na rzecz cudzoziemców

Zgodnie z działaniami zaplanowanymi w projekcie, 31 sierpnia 2021 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze z dwóch spotkań z instytucjami pracującymi na rzecz cudzoziemców, realizowane w duchu dialogu międzykulturowego. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele kuratorium, policji oraz Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska. Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wziąć udział w prelekcji i dyskusji […]

Kursy językowe

Latem rozpoczęliśmy kolejne aktywności w projekcie. W czerwcu uruchomiona została pierwsza grupa ucząca się języka polskiego na poziomie podstawowym, zajęcie trwają do końca sierpnia. W projekcie przewidziano realizację kursów dla trzech takich 50-godzinnych grup, na dwóch poziomach zaawansowani. Każda grupa uczyła się będzie średnio przez ok. 3-4 miesiące. Program kursu skupia się na praktycznym wykorzystaniu […]